top of page
download.jpg

ציסטה פרהאוריקולרית

 

ציסטה/סינוס פרהאוריקולרי הינו מבנה מולד שנמצא ברקמה הרכה בקדמת האפרכסת. הוא נוצר בהתפתחות העוברית של האוזן. השכיחות היא סביב 1-4% מהאוכלוסיה. רב הפעמים הוא חד צידי. מה שניתן לראות בדר"כ זה פתח קטן (בתמונה מעלה) שנמצא קדמית לסחוסי האוזן. הפתח לרב מוביל לתעלה עמוקה. הפתח והתעלה עלולים לעיתים להיחסם, דבר שעלול להוביל להתפתחות של זיהום עורי: אודם, הפרשות, נפיחות וכאב באזור. הטיפול במצב החריף של הזיהום הוא אנטיביוטי, עם או ללא ניקוז.

הטיפול המקובל לציסטה פרהאוריקולרית הוא כריתה מלאה שלה. ניתוח מסוג זה מבוצע ע"י רופא א.א.ג ילדים עם ניסיון בתחום. הניתוח מתבצע בהרדמה כללית ומקומית ואורך סביב שעה. ברב המקרים מדובר באשפוז יום.

במידה וקיים פתח בקדמת האוזן שלא גורם לבעיות כלשהן (אסימפטומטי), ניתן לעקוב ולא להתערב כירורגית.

 

 


.

 

bottom of page