top of page
לשון קשורה
לשון קשורה

לשון קשורה

 

מצב של לשון קשורה עלול לגרום:

  • בעיות אכילה (הנקה ומציצה)-מעל 25% מהילודים עם לשון קשורה יתקשו במידה כזו או אחרת בהנקה.

  • בעיות שיניים- אם החיבור בין הלשון לרצפת הפה מגיע עד קו השיניים הקדמי, עלולה להיווצר הפרדה בין השיניים והחניכיים. זה עלול לגרום לשכיחות גבוהה יותר של עששת בשל ניקוי לא יעיל של השיניים על ידי הלשון. 

  • הפרעה אסטטית- בכל פעם שהלשון יוצאת היא מקבלת צורה של לב עם שקע במרכזה. 

  • בעיות בדיבור/הגיה- בעיקר הגיה של אותיות שמצריכות תזוזה של קצה הלשון: נ', ת', ד' וכו'.

 

האם יש צורך בהתרת לשון קשורה?

1.  אם ישנן בעיות בהנקה שלא נפתרו בעזרת יועצת הנקה מוסמכת: כאבי שד, חוסר חיבור, הפסקות הנקה מרובות, העדר עליה במשקל, חיפוי לבן על הלשון האחורית ועוד.

2. כאשר לילד יש בעיית דיבור/הגיה כלשהי וקיימת דרישה מההורים/גננת/קלינאית תקשורת לשקול התרה.

מהם סוגי הלשון הקשורה?

לשון קשורה קדמית או אחורית (תת רירית, יותר קשה לאבחון)

כיצד מתבצעת ההתרה?

- בגיל קטן (עד 6-7 חודשים), התרת הלשון נעשית במרפאתי לאחר אילחוש של המקום. 

- מעל גיל 8-9 חודשים, ההתרה לרב תעשה בחדר ניתוח תחת טשטוש ואילחוש מקומי של המקום.

 

בשני המקרים הפעולה היא קצרה (כמה שניות) ואינה כואבת. הילד ישאר מספר דקות להשגחה במהלכן יחזור לאכול ולאחר מכן ישוחרר .

ישנה חשיבות לכך שההתרה תתבצע על ידי רופא בעל ניסיון בתחום: באזור ההתרה ישנן צינורות רוק וכלי דם זעירים שפגיעה בהם עלולה לגרום לנזק משמעותי. 

 

 

 

 

bottom of page